ព្រឹត្តិការណ៍

យោងតាមរបាយការណ៏ និងកំណត់បង្ហាញលេខ ០៦៣ ន.វ.ស ចុះថ្ងៃទី១៩​ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ របស់នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តីបានឯកភាពជាគោលការណ៏អោយនាយកដ្ឋានចាប់ផ្តើមរកជំនួយ និងថវិកាដើម្បីរៀបចំធ្វើពង្រាងច្បាប់ស្តីពីការងារវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ ដោយផ្តាច់ចេញពី ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា។

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
១៩ កញ្ញា ២០១៧ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុង ពិធីប្រគល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់សិស្សជាប់ទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០១៧
១២ កញ្ញា ២០១៧ ប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម ក្នុងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម
១១ កញ្ញា ២០១៧ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ចម ប្រសិទ្ធ អញ្ជើញក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុប លទ្ធផលការងារ ០២ខែ និងទិសដៅបន្ត នៅខេត្តកំពត
០៦ កញ្ញា ២០១៧ កិច្ចប្រជុំសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីភាពជាដៃគូប្រចាំប្រទេស (PCP) របស់ UNIDO
០៣ កញ្ញា ២០១៧ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ចេញញតិ្ដគាំទ្រចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ របស់សា្ថប័នមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបុគ្គល កឹម សុខា រឿងក្បត់ជាតិ
ទាំងអស់...!
  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2017
All Rights Reserved.