ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួង ចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយកម្រងផ្កា គោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះករុណា ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ គម្រប់ខួប ៥ ឆ្នាំ

ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួង ចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយកម្រងផ្កា គោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះករុណា ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ គម្រប់ខួប ៥ ឆ្នាំ

  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2018
All Rights Reserved.