ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
២៤ សីហា ២០១៦ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងក្នុងការដាក់អនុវត្តច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារ និងលើកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ
២៤ សីហា ២០១៦ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី២៣ ក្រុមការងារផលិតផល ផ្នែកផលិតផលផលិតពីកៅស៊ូ
២៣ សីហា ២០១៦ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ចូលរួមកម្មវិធីសប្តាល៍កម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី
១៨ សីហា ២០១៦ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ ប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រប្រកាសនីយបត្រតក្តកម្ម ជូនលោកវិចិត្រករ រឿម ប៊ុនហាក់
១៥ សីហា ២០១៦ កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យទំនិញគ្រោះថ្នាក់ នៅវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា
ទាំងអស់...!
  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2016
All Rights Reserved.