ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
០១ ធ្នូ ២០១៦ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ចម ប្រសិទ្ធ ចូលរួមក្នុងវេទិការធុរកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា-ចិន
២៨ វិច្ឆិកា ២០១៦ លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំអឌ្ឍមាស ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
២៥ វិច្ឆិកា ២០១៦ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ចម ប្រសិទ្ធ ដឹកនាំគណប្រតិភូធ្វើទស្សនកិច្ច នៅអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសហភាពអឺរ៉ុប និងអង្គការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោក
២៤ វិច្ឆិកា ២០១៦ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ចម ប្រសិទ្ធ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមខួបទី៥០ របស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ ឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម សហប្រជាជាតិ
២២ វិច្ឆិកា ២០១៦ សូមចុច Link នេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រនាយកដ្ឋាន
ទាំងអស់...!
  • Today: 0
  • This Month: 0
  • Visitors: 142649
Copyright © 2008-2016
All Rights Reserved.